skip to Main Content
Nytt unikt utdanningstilbud lanseres ved UiT – eneste i Norge!

I et nært samarbeid mellom reiselivsnæringa og UiT – Norges arktiske Universitet er det gjennom det siste året utviklet et helt nytt studietilbud – «Erfaringsbasert master i reiselivsledelse». Tilbudet er det første i sitt slag i Norge, og vil bidra til å styrke bedriftenes evne til å møte fremtidig utfordringer med spisset lederkompetanse.

Gjennom reiselivsklyngen Arena Lønnsomme Vinteropplevelser som teller 71 reiselivsbedrifter og 4 FoU-institusjoner i Nord-Norge er koblingen mellom næringens behov og universitetets ressurser muliggjort.

– Kompetanseutvikling i reiselivsnæringa er viktig for å styrke næringas konkurransekraft – spesielt i de fremvoksende internasjonale markedene, sier Geir P. Stokke som er leder i Styringsgruppa for Arena Lønnsomme Vinteropplevelser

Forankring i næringa

Utviklingen av den første erfaringsbaserte masterutdanningen innen reiseliv i Norge, er et direkte resultat av en kartlegging av kompetansebehovet i reiselivsnæringa i 2016.

Kompetansekartlegginga viste at næringa selv ønsker et tilbud som en erfaringsbasert masterutdanning og nå har vi utviklet tilbudet i rekordfart, sier Arild Røkenes ved Institutt for reiseliv og nordlige studier, UiT som er engasjert som fagansvarlig for utvikling av studiet.

Gjennom et samarbeid mellom Arena Lønnsomme Vinteropplevelser og UiT – Norges arktiske Universitet og med støtte fra Innovasjon Norge, er det nye utdanningstilbudet utviklet.

– Studiet vil starte opp våren 2019 og nå skal vi i samarbeid med Arena Lønnsomme Vinteropplevelser bruke tiden til å rekruttere studenter, fortsetter Røkenes.

Arena Lønnsomme Vinteropplevelser har tatt næringens uttrykte kompetansebehov på alvor og i tillegg til dette utdannings-tilbudet utviklet Norsk Natur Guide studiet, Guidekurs for Nordlysguider og Hvalsafariguider.

 

Back To Top